ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

     ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับกิจกรรมดีๆ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เป็นการจัดประสบการณ์การเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน787 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-28 12:58:37

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสายธรรมจันทร์

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสายธรรมจันทร์

           เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกาศึกษา หารายได้สร้างโดมอเนกประสงค์ ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ มีแขกผู้ร่วมงานมากมาย อาทิ ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน624 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-27 14:55:48

ต้อนรับคณะฯ ดร.สมบัติ  เมทะนี และกิจกรรมแห่ผ้าป่าทางเรือ

ต้อนรับคณะฯ ดร.สมบัติ เมทะนี และกิจกรรมแห่ผ้าป่าทางเรือ

                เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดกิจกรรมแห่ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.สมบัติ  เมทะนี ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน794 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-29 10:28:21

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559

                      เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"  เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแร..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน670 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 12:09:58

The Asean Way

The Asean Way

          เนื่องจากประเทศไทยเราได้เป็น 1 ใน 10 ประเทศ อาเซียน และได้มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ จนมีการแข่งขันประกวดเพลงอาเซียนจากทุกประเทศ โดยมติที..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน685 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 12:34:53

การจัดประชุมทางไกล VDO Conference

การจัดประชุมทางไกล VDO Conference

          ในการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้พัฒนาโรงเรียนสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยท่านพลโทณัฐพล  นาคพาณิชย์  นายกสมาคมศิษย์เก..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน492 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-21 22:09:53

พิธีมอบเกียรติบัตร ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีมอบเกียรติบัตร ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

              เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้มอบหมายให้นายกฤษฎา  ทองแย้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียร..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน561 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-17 13:09:10

บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการยิ้มสบายสไตล์สยาม

บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการยิ้มสบายสไตล์สยาม

          เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้เดินทางไปยังวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการยิ้..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน707 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-16 10:55:10

การแสดงดนตรี และร้องเพลงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

การแสดงดนตรี และร้องเพลงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

           เนื่องจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดให้มีการเรียน การสอน โดยยึดการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน634 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-15 15:17:01

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสังเกตการสอน

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสังเกตการสอน

      วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  นายประทีป  จำปาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสังเกตการสอน สาขาวิชาดนตรีสากล  มหาวิทยาลัยราชภัฏน..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน497 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-15 10:16:54

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง