ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

        วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายประทีป   จำปาศรี ได้เปิดงานเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1109 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-19 12:45:36

ค่ายประชาธิปไตย ร่วมใจสายธรรมจันทร์

ค่ายประชาธิปไตย ร่วมใจสายธรรมจันทร์

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการค่ายประชาธิปไตยร่วมใจสายธรรมจั..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน539 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-18 13:30:14

ค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์

               เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน592 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-18 12:45:20

กิจกรรมถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี

กิจกรรมถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี

        เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  โรงเรียนสายธรรมจันทร์จึงจัดพิธีถวายพระพร และจัดกิจกรรมต่..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน615 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 22:50:16

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ค่ายยุวบรรณารักษ์

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ค่ายยุวบรรณารักษ์

           เนื่องด้วยงานห้องสมุดโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้ดำเนินงานจัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้  ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2559 เป็นกิจกรร..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน700 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 22:00:25

ควันหลง...กิจกรรม

ควันหลง...กิจกรรม "6 สัปดาห์ประชามติ"

         เนื่องในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันสำคัญที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ว่า ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิออกเสียง 50.85 ล้านคน จะได้ใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงด้วยการ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน490 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-10 15:28:25

โครงการประกวดมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

โครงการประกวดมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

             เนื่องในวันที่ ๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประกวดมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการประกวดมารยาท ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1135 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 16:01:46

พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร์

พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร์

       เนื่องในวันศุก์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้กำหนดพิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงยิม โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมนั..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน574 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 14:14:03

โครงการด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจเอื้ออาทร

โครงการด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจเอื้ออาทร

         เนื่องด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี และกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการด้วยรัก ห่วงใ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน579 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-08 17:40:33

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

       เนื่องในวันที่ 8 สิงหาคม กำหนดให้เป็นวันอาเซียน ซึ่ง"อาเซียน" นั่นก็หมายถึง สมาคมสหประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ  เมื่อวันที..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1309 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-08 16:16:11

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง