ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสายธรรมจันทร์

วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 ฯ

วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 ฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ กำหนดการจัดงานเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 และโรงเรียนเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน768 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 11:29:28

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยให้คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งณะก..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1024 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-09 15:03:56

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม

เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2560  รองผู้อำนวยการชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม ณ โดมหน้าเสาธง ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1129 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-09 14:26:15

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี  ณ โดมอเนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน750 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 13:32:40

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน แข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน แข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ  ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ไปแข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน601 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 11:44:51

พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016

พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 และรับโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2016  ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน574 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 11:37:34

กิจกรรม

กิจกรรม "น้าต่อไฟ" ให้เด็กไทยตาสว่าง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้จัดกิจกรรม "น้าต่อไฟ" ให้เด็กไทยตาสว่าง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์  ณ หอประชุมโรงยิม ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน929 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 11:26:46

จัดอบรมนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดอบรมนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์และโรงเรียนต่างๆที่ได้เข้าร่วม  ณ ห้องประชุม..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน577 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 11:12:47

วันครู 16 มกราคม 2560

วันครู 16 มกราคม 2560

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16  มกราคม 2560  ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเข..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน562 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 11:03:54

พิธีเปิดโครงการตามรอยความดีของพ่อ

พิธีเปิดโครงการตามรอยความดีของพ่อ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ ได้ทำพิธีเปิดโครงการตามรอยความดีของพ่อ ณ โดมหน้าเสาธง ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน540 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 10:47:06

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง