ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสายธรรมจันทร์

คุณครูอาคม สมพามา ได้รับโล่รางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

คุณครูอาคม สมพามา ได้รับโล่รางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบโล่รางวัล แด่ นายอาคม  สมพามา  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็น "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน803 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-10 12:01:57

งานวันครู ประจำปี 2559

งานวันครู ประจำปี 2559

ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ได้กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน940 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-18 15:15:28

อวยพรปีใหม่ พลเอกธนเดช  ประทุมรัตน์

อวยพรปีใหม่ พลเอกธนเดช ประทุมรัตน์

คณะผู้บริหาร  คุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์  มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ แด่พลเอกธนเดช  ประทุมรัตน์  อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน970 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-07 13:39:33

อวยพรปีใหม่  ประธานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อวยพรปีใหม่ ประธานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้บริหาร  คุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์  มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ แด่ ประธานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสายธรรมจันทร์  เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน800 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-05 13:19:49

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

คณะผู้บริหาร โรงเรียนสายธรรมจันทร์  มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่  แด่นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน488 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-05 13:02:48

นักเรียนรับโล่รางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์เทิดพระคุณพ่อ

นักเรียนรับโล่รางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์เทิดพระคุณพ่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นางสาวสุธาวี จันทร์เหม  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระคุณพ่อ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2558  ณ วัดพระศรีอ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน590 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-04 10:08:29

การอบรมขายผล การพัฒนาสี่อประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

การอบรมขายผล การพัฒนาสี่อประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยการนำของ นายสมมาต โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดอบรมขยายผลการใช้งานระบบเว็บประชาสัมพันธ์ของ สพม.8 เมื่อวันที่ 7 ต.ค.58 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน587 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 11:24:29

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ค่ายจุดประกายความคิด สร้างสุข ด้วยชีวิตพอเพียง"

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน706 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-07 14:05:57

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2558

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยมีกิจกรรม การรำเทิดพระเกียรติพระบาท..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน522 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-07 14:05:26

ภาพบรรยากาศในสายธรรมจันทร์

ภาพบรรยากาศในสายธรรมจันทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป นำโดยรองผู้อำนวยการสมมาต  โพธิ์ทอง ได้นำคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน จนมีความร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและยังสร้าง..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน927 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-07 14:03:26

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง