ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสายธรรมจันทร์

การแสดงดนตรีและร้องเพลงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

การแสดงดนตรีและร้องเพลงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

           เนื่องจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดให้มีการเรียน การสอน โดยยึดค่านิยมหลักการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ..

เขียนโดย : เปิดอ่าน246 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-15 14:49:13

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสังเกตการสอน

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสังเกตการสอน

      วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  นายประทีป  จำปาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสังเกตการสอน สาขาวิชาดนตรีสากล  มหาวิทยาลัยราชภัฏน..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน248 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-15 10:16:54

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

             เนื่องด้วย วันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๓๒ กรมป่าไม้ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประช..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน263 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 11:38:52

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม และร่วมปฏิบัติตามประ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน419 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 10:34:45

โครงการ

โครงการ "เพชรชมพู-ฟ้า สายธรรมจันทร์"

    เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนได้จัดโครงการ "เพชรชมพู ฟ้า สายธรรมจันทร์" โดยนายประทีป  จำปาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ มอบของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน468 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-08 15:26:42

 ๔ มิถุนา วันสถาปนาโรงเรียนสายธรรมจันทร์

๔ มิถุนา วันสถาปนาโรงเรียนสายธรรมจันทร์

     วันที่ ๔  มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียนสายธรรมจันทร์  โรงเรียนได้จัดให้มีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บริหาร ผู้มี..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน385 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-08 11:46:28

โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย

โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย

                   เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในโครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน237 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-07 17:25:56

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 รับมอบเข็มประจำตำแหน่ง

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 รับมอบเข็มประจำตำแหน่ง

           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้มอบป้ายชื่อ และเข็มประจำตำแหน่ง ให้กับคณะกรรมการนักเรียน ในช่วงกิจกรรมหน้าเสา..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน238 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-06 14:14:05

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดให้มีการประชุมผู้ครองนักเรียนตามโครงการ สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 1 โดยมีนายประทีป  จำปาศรี ผู..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน250 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-06 13:40:22

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ของสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ของสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 พลโทณัฐพล นาคพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559  ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยมีวาระการป..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน606 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-17 15:20:24

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง