ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสายธรรมจันทร์

ค่ายSTEM ครั้งที่3 (ม.ปลาย)

ค่ายSTEM ครั้งที่3 (ม.ปลาย)

6 ก.ค. 62 ค่าย STEM บูรณาการ ความรู้ ความสนุก ความสร้างสรรค์ และนำไปใช้ได้จริงอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมดาวเรือง และโดมหน้าเสาธง..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:31:11

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2562

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2562

วันที่ 9 ก.ค. 2562 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนสายธรรมจันทร์ ณ หอประชุมโรงอาหาร ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน438 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:23:30

พิธีหล่อเทียน

พิธีหล่อเทียน

วันที่ 9 ก.ค. 2562 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ณ หอประชุมโรงอาหาร..

เขียนโดย : เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:21:28

พิธีมอบเข็มยุวกาชาด

พิธีมอบเข็มยุวกาชาด

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีมอบเข็มยุวกาชาด ณ หอประชุมโรงยิม โดยมีรองผู้อำนวยการ ปิยะเนตร  สิริรัตนาวงศ์ เป็นผู้มอบเข็มให้แก่นักเรียนยุวกาชาด..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน259 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 10:20:13

พิธีเดินสวนสนาม

พิธีเดินสวนสนาม

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีเดินสวนสนาม ณ โดมหน้าเสาธง โดยมีรองผู้อำนวยการ กฤษฎา  ทองแย้ม เป็นประธานในพิธี..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน229 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 10:12:13

อบรมจราจร โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ปีการศึกษา2562

อบรมจราจร โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ปีการศึกษา2562

การอบรมจราจร เพื่อให้นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เปิดไฟ ใส่หมวก รักษาระเบียบวินัยของตนเอง เพื่อสังคมน่าอยู่ของสายธรรมจันทร์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:26:23

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

13 มิถุนายน 2562 "พิธีไหว้ครู" 2562 ฝากตัวเป็นศิษย์ และรำลึกนึกถึงพระคุณของครู ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:22:02

วันสถาปนาโรงเรียน 110 ปี

วันสถาปนาโรงเรียน 110 ปี

110 ปี สายธรรมจันทร์ "สถาบันสร้างคนดี" กืจกรรมทำบุญตักบาตร หน้าเสาธง และกิจกรรมห้องประชุมดาวเรือง..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน177 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:17:26

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมหน้าเสาธง เล็งเห็นถึงโทษของบุหรี่ กิจกรรมแจกของรางวัลแก่นักเรียน โดยผู้อำนวยการ จรัญ ส..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน227 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:14:23

พิธีรับประกาศนียบัตร

พิธีรับประกาศนียบัตร

วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมโรงอาหาร ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน186 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:11:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง