ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสายธรรมจันทร์

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2562

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 2562

วันที่ 9 ก.ค. 2562 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนสายธรรมจันทร์ ณ หอประชุมโรงอาหาร ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:23:30

พิธีหล่อเทียน

พิธีหล่อเทียน

วันที่ 9 ก.ค. 2562 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ณ หอประชุมโรงอาหาร..

เขียนโดย : เปิดอ่าน137 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:21:28

พิธีมอบเข็มยุวกาชาด

พิธีมอบเข็มยุวกาชาด

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีมอบเข็มยุวกาชาด ณ หอประชุมโรงยิม โดยมีรองผู้อำนวยการ ปิยะเนตร  สิริรัตนาวงศ์ เป็นผู้มอบเข็มให้แก่นักเรียนยุวกาชาด..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 10:20:13

พิธีเดินสวนสนาม

พิธีเดินสวนสนาม

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดพิธีเดินสวนสนาม ณ โดมหน้าเสาธง โดยมีรองผู้อำนวยการ กฤษฎา  ทองแย้ม เป็นประธานในพิธี..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน176 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 10:12:13

อบรมจราจร โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ปีการศึกษา2562

อบรมจราจร โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ปีการศึกษา2562

การอบรมจราจร เพื่อให้นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เปิดไฟ ใส่หมวก รักษาระเบียบวินัยของตนเอง เพื่อสังคมน่าอยู่ของสายธรรมจันทร์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน150 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:26:23

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

13 มิถุนายน 2562 "พิธีไหว้ครู" 2562 ฝากตัวเป็นศิษย์ และรำลึกนึกถึงพระคุณของครู ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน139 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:22:02

วันสถาปนาโรงเรียน 110 ปี

วันสถาปนาโรงเรียน 110 ปี

110 ปี สายธรรมจันทร์ "สถาบันสร้างคนดี" กืจกรรมทำบุญตักบาตร หน้าเสาธง และกิจกรรมห้องประชุมดาวเรือง..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน137 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:17:26

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมหน้าเสาธง เล็งเห็นถึงโทษของบุหรี่ กิจกรรมแจกของรางวัลแก่นักเรียน โดยผู้อำนวยการ จรัญ ส..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน189 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:14:23

พิธีรับประกาศนียบัตร

พิธีรับประกาศนียบัตร

วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมโรงอาหาร ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 16:11:09

กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2562

กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนแกนนำ "โครงการ ZEN C" จัดขบวนรณรงค์ เลือกตั้ง 62 ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (เส้นทาง-โรงเรียน-ตลาดดำเนินฯ)..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 15:40:04

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง