ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสายธรรมจันทร์

อวยพรปีใหม่  ประธานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อวยพรปีใหม่ ประธานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้บริหาร  คุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์  มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ แด่ ประธานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสายธรรมจันทร์  เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1041 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-05 13:19:49

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

คณะผู้บริหาร โรงเรียนสายธรรมจันทร์  มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่  แด่นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน685 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-05 13:02:48

นักเรียนรับโล่รางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์เทิดพระคุณพ่อ

นักเรียนรับโล่รางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์เทิดพระคุณพ่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นางสาวสุธาวี จันทร์เหม  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระคุณพ่อ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2558  ณ วัดพระศรีอ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน805 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-04 10:08:29

การอบรมขายผล การพัฒนาสี่อประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

การอบรมขายผล การพัฒนาสี่อประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยการนำของ นายสมมาต โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดอบรมขยายผลการใช้งานระบบเว็บประชาสัมพันธ์ของ สพม.8 เมื่อวันที่ 7 ต.ค.58 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน773 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 11:24:29

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ค่ายจุดประกายความคิด สร้างสุข ด้วยชีวิตพอเพียง"

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน963 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-07 14:05:57

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2558

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยมีกิจกรรม การรำเทิดพระเกียรติพระบาท..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน713 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-07 14:05:26

ภาพบรรยากาศในสายธรรมจันทร์

ภาพบรรยากาศในสายธรรมจันทร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป นำโดยรองผู้อำนวยการสมมาต  โพธิ์ทอง ได้นำคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน จนมีความร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและยังสร้าง..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1222 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-07 14:03:26

นักเรียนได้รับรางวัล

นักเรียนได้รับรางวัล

    นางสาวสุธาวี   จันทร์เหม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดพูดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์อาเซียน วันที่  7  สิงหาคม  2558 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน518 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-07 14:02:46

กิจกรรมค่ายภาษาจีน  ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปีการศึกษา 2558

     กิจกรรมค่ายภาษาจีน จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน ณ โรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน821 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-07 14:01:12

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

            นางสาวจุฑามาศ  เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุม 2 (โรงยิม) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.เพื่อให้ศ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน760 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-07 14:01:10

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง