ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

             เนื่องด้วย วันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๓๒ กรมป่าไม้ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประช..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน583 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 11:38:52

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม และร่วมปฏิบัติตามประ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1395 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 10:34:45

โครงการ

โครงการ "เพชรชมพู-ฟ้า สายธรรมจันทร์"

    เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนได้จัดโครงการ "เพชรชมพู ฟ้า สายธรรมจันทร์" โดยนายประทีป  จำปาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ มอบของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1308 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-08 15:26:42

 ๔ มิถุนา วันสถาปนาโรงเรียนสายธรรมจันทร์

๔ มิถุนา วันสถาปนาโรงเรียนสายธรรมจันทร์

     วันที่ ๔  มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียนสายธรรมจันทร์  โรงเรียนได้จัดให้มีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บริหาร ผู้มี..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน789 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-08 11:46:28

โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย

โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย

                   เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในโครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำป..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน554 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-07 17:25:56

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 รับมอบเข็มประจำตำแหน่ง

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 รับมอบเข็มประจำตำแหน่ง

           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้มอบป้ายชื่อ และเข็มประจำตำแหน่ง ให้กับคณะกรรมการนักเรียน ในช่วงกิจกรรมหน้าเสา..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน540 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-06 14:14:05

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดให้มีการประชุมผู้ครองนักเรียนตามโครงการ สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 1 โดยมีนายประทีป  จำปาศรี ผู..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน561 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-06 13:40:22

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ของสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ของสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 พลโทณัฐพล นาคพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559  ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยมีวาระการป..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1099 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-17 15:20:24

คุณครูอาคม สมพามา ได้รับโล่รางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

คุณครูอาคม สมพามา ได้รับโล่รางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบโล่รางวัล แด่ นายอาคม  สมพามา  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็น "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1273 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-10 12:01:57

งานวันครู ประจำปี 2559

งานวันครู ประจำปี 2559

ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ได้กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุ..

เขียนโดย : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน1271 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-18 15:15:28

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง