ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนช่องพรานวิทยา

งานฉลองประกาศนียบัตร

งานฉลองประกาศนียบัตร

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียน ร่วมงานฉลองประกาศณียบัตร พัดเปร..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 10:23:49

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีศาสตราจารย์หิรัญ - นงเยาว์ รดีศรี เป็นประธานในพิธีและบริจาคทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโ..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน211 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-24 22:56:42

มอบหลอดไฟฟ้า LED

มอบหลอดไฟฟ้า LED

คุณสมชาย ทรัพย์เย็น ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนช่องพรานวิทยา มอบหลอด LED ในนามบริษัท เอสซี ซ..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน238 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-24 22:51:07

วันสถาปนาโรงเรียนช่องพรานวิทยา

วันสถาปนาโรงเรียนช่องพรานวิทยา

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษ๊ คณครู นักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโดยม..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน287 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-24 22:41:08

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง 2560)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)

    นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลัก..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน723 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 10:34:21

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน363 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 10:30:09

กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์

กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน596 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-27 11:41:44

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษีนำคณะครูและนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเขาช่องพรานและจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน515 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-15 15:08:36

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนช่องพรานวิทยาโดยมีท่านนายกสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาขวางให้เกียร..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน998 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-14 15:18:20

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดยมีนายสถาพร อภิวังโสกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 7 กุมภาพันธ์..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน488 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-08 09:43:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง