ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนช่องพรานวิทยา

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน93 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-21 14:59:00

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต

       ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ตรงเที่ยงและนายปริญญา บุญเกิด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-05 09:02:51

กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15

กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15

กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีท่านวีรัส  ประเศ..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-15 16:37:52

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน119 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-15 16:32:32

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ท..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-12 17:53:33

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561

ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-12 17:46:11

การอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

การอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

     ผู้อำนวยการโอภาส  เจริญเชื้อ เป็นวิทยากรการอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลให้กับคณะครูโรงเรียนช่องพรานวิทยา ณ ห้องประชุมค้างค..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-06 10:35:33

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-01 17:33:05

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระช..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน120 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-31 18:03:52

การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

คณะ ก.ต.ป.น.,อ.ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์เข้านิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูรับการนิเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประช..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-17 17:13:41

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง