ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนช่องพรานวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง 2560)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)

    นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลัก..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน226 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 10:34:21

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 10:30:09

กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์

กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-27 11:41:44

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษีนำคณะครูและนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเขาช่องพรานและจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน156 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-15 15:08:36

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนช่องพรานวิทยาโดยมีท่านนายกสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาขวางให้เกียร..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน278 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-14 15:18:20

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดยมีนายสถาพร อภิวังโสกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 7 กุมภาพันธ์..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน221 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-08 09:43:33

กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน

กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน

โรงเรียนช่องพรานวิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพัน..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน149 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 15:39:57

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ผู้คุมสอบและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในก..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-04 16:47:26

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน191 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-02 10:08:03

โครงการวิชาการสานฝัน

โครงการวิชาการสานฝัน

โรงเรียนช่องพรานวิทยาจัดโครงการวิชาการสานฝัน ประกอบด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายดาราศาสตร์ ค่ายเรียนรู้ท้องถิ่นโพธาราม ค่ายอังกฤษ-ศิลปะ ..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน123 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-01 16:37:32

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง