ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนช่องพรานวิทยา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนช่องพรานวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมห..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน223 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-24 22:18:45

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

        ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561ประกอบไปด้วย ค่ายภาษาไทย ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ ค่ายภาษาอังกฤษ-ศิลปะ และค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25-26 มกราคม 2562 และค..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน1382 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-29 15:13:06

การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา

การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา

          การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา โดยมีนายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ผู้แทนเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน1219 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-30 12:27:47

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

     เทศบาลตำบลเขาขวาง จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน1888 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-26 13:41:05

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคกลาง สุพรรณบุรี 2 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน1224 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-26 13:27:51

การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือดวงหทัย จ.ราชบุ..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน1293 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-20 14:48:26

การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสื..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน1266 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-20 13:03:03

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน1174 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-21 14:59:00

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต

       ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ตรงเที่ยงและนายปริญญา บุญเกิด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้อำนวยก..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน1116 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-05 09:02:51

กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15

กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15

กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีท่านวีรัส  ประเศ..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน1091 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-15 16:37:52

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง