ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนช่องพรานวิทยา

การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

คณะ ก.ต.ป.น.,อ.ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์เข้านิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูรับการนิเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประช..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน32 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-17 17:13:41

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน28 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-12 17:03:07

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-05 11:51:43

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

      ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี นำคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมพิธีเ..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน63 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 12:43:25

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

        ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เนื่องใน..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 12:35:47

งานฉลองประกาศนียบัตร

งานฉลองประกาศนียบัตร

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียน ร่วมงานฉลองประกาศณียบัตร พัดเปร..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 10:23:49

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีศาสตราจารย์หิรัญ - นงเยาว์ รดีศรี เป็นประธานในพิธีและบริจาคทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโ..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน58 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-24 22:56:42

มอบหลอดไฟฟ้า LED

มอบหลอดไฟฟ้า LED

คุณสมชาย ทรัพย์เย็น ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนช่องพรานวิทยา มอบหลอด LED ในนามบริษัท เอสซี ซ..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน54 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-24 22:51:07

วันสถาปนาโรงเรียนช่องพรานวิทยา

วันสถาปนาโรงเรียนช่องพรานวิทยา

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษ๊ คณครู นักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโดยม..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน53 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-24 22:41:08

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง 2560)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)

    นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลัก..

เขียนโดย : โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน463 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 10:34:21

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง