ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองโพวิทยา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก (พับเหรียญ)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก (พับเหรียญ)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก (พับเหรียญโปรยทาน) วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน411 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 13:47:37

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน366 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 13:27:51

วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน256 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 13:09:09

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน333 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 13:01:09

กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพนัน

กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพนัน

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน กิจกรรมกา..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน214 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 12:52:54

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน230 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 12:43:57

อบรมเรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา

อบรมเรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา

อบรมเรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน219 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 12:34:03

ประชุมผู้ปกครอง ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน216 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 11:43:50

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน252 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 11:37:43

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน209 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 11:12:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง