ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนหนองโพวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน62 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 11:43:50

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 11:37:43

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 11:12:58

อบรมเรื่องยาเสพติด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอโพธาราม

อบรมเรื่องยาเสพติด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอโพธาราม

อบรมเรื่องยาเสพติด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอโพธาราม..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 11:04:04

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ วันอาทิตย์ ที่ ..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน56 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 10:58:31

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน59 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 10:50:39

มอบตัวนักเรียนนักกีฬา ๒๕๖๒

มอบตัวนักเรียนนักกีฬา ๒๕๖๒

มอบตัวนักเรียนนักกีฬา ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน55 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 10:45:17

มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๗ เมษายน ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน57 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 10:29:10

กีฬาสานสัมพันธ์มัธยมศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์มัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

กีฬาสานสัมพันธ์มัธยมศึกษา กีฬาสานสัมพันธ์มัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

กีฬาสานสัมพันธ์มัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 10:19:25

ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๑

ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๑

รับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน47 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-18 10:05:42

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง