ทั้งหมด: 5,310 รายการ รูปภาพในฐานข้อมูล 125,110 รูป ใช้พื้นที่ไป 7,978.61 MB

ลำดับที่
เรื่อง
อ่าน
วันที่
ผู้เขียน
1
ประชุมแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42
2019-03-26 16:16:43
กลุ่มอำนวยการ
2
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
47
2019-03-26 00:06:50
โรงเรียนหนองโพวิทยา
3
โรงเรียนหนองโพวิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล KRU CUP 2018 อายุ 18 ปี ครั้งที่ 3
35
2019-03-25 22:30:14
โรงเรียนหนองโพวิทยา
4
ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยาเข้าแคมป์รายการ King Power Tournament
29
2019-03-25 22:18:55
โรงเรียนหนองโพวิทยา
5
โรงเรียนหนองโพวิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นอายุ ๑๔ ปี และ ๑๖ ปี
27
2019-03-25 22:03:10
โรงเรียนหนองโพวิทยา
6
โรงเรียนหนองโพวิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนจังหวัดราชบุรีชิงถ้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
45
2019-03-25 21:35:29
โรงเรียนหนองโพวิทยา
7
ร่วมงานบรรพชาอุปสมบท หลวงพี่ชนกันต์
28
2019-03-25 08:47:32
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
8
แสดงความยินดีแด่ ท่านสนิท แย้มเกษร ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
132
2019-03-23 20:05:24
กลุ่มอำนวยการ
9
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
729
2019-03-23 09:51:22
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
10
กิจกรรมปัจฉิม ม.6
77
2019-03-22 20:25:11
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
11
รณรงค์เลือกตั้ง62
50
2019-03-22 20:23:29
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
12
อบรมติดตามผลงานการประกวดรอบภาคกลางและภาคตะวันออก
35
2019-03-22 20:21:58
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
13
รำบวงสรวงงานประจำปีศาลพ่อปู่หัวเกาะ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
60
2019-03-20 16:38:58
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
14
การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562
110
2019-03-20 15:47:53
กลุ่มอำนวยการ
15
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
170
2019-03-20 10:34:08
กลุ่มอำนวยการ
16
โครงการอบรมลูกเสือ อาสา กกต. รณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้ง
94
2019-03-19 12:32:21
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
17
การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562
163
2019-03-18 18:02:37
กลุ่มอำนวยการ
18
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4
193
2019-03-17 16:14:59
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
19
รับมอบตัวนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี
145
2019-03-16 11:37:38
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
20
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561
106
2019-03-15 18:12:44
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
21
การประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
136
2019-03-15 14:33:16
กลุ่มอำนวยการ
22
ค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9
269
2019-03-14 16:44:47
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
23
ร่วมพิธีรดน้ำศพ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
243
2019-03-14 10:36:21
กลุ่มอำนวยการ
24
ปัจฉิมนิเทศ 2561
176
2019-03-13 15:22:31
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
25
การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562
101
2019-03-13 11:06:36
กลุ่มอำนวยการ
admin@sesao8.go.th