ทั้งหมด: 4,803 รายการ รูปภาพในฐานข้อมูล 111,858 รูป ใช้พื้นที่ไป 7,138.05 MB

ลำดับที่
เรื่อง
อ่าน
วันที่
ผู้เขียน
1
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
22
2018-11-18 14:51:53
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนไปร่วมแสดงในงานมหาบุญจุลกฐิน ณ วัดขนอน
24
2018-11-17 13:56:08
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
3
English Camp
34
2018-11-16 21:29:31
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
4
คณะครูได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
25
2018-11-16 20:55:40
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
5
บริษัท TOT ราชบุรีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสวนผึ้งวิทยา
22
2018-11-16 19:48:30
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
6
การประชุมการจัดการแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ 1/2561
70
2018-11-16 11:29:10
กลุ่มอำนวยการ
7
การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงาน ในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
57
2018-11-16 11:21:26
กลุ่มอำนวยการ
8
โครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3
41
2018-11-16 11:10:52
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
9
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
35
2018-11-16 10:50:41
กลุ่มอำนวยการ
10
เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
39
2018-11-15 15:08:59
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
11
กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"
46
2018-11-15 14:54:46
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
12
ร่วมพิธีรดน้ำศพ ร.ต.มนตรี เดชคลัง พี่ชาย ของนางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
104
2018-11-15 12:08:01
กลุ่มอำนวยการ
13
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
76
2018-11-14 10:39:23
กลุ่มอำนวยการ
14
โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา
61
2018-11-14 09:34:01
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
15
ตอนรับคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
77
2018-11-14 09:32:06
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
16
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 “สมศ ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0”
68
2018-11-13 16:00:19
กลุ่มอำนวยการ
17
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มหลักสูตรเตรียมวิชาชีพวิศวะ ได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ราชบุรี
47
2018-11-13 14:05:40
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
18
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มหลักสูตรเตรียมทหาร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) นครนายก
61
2018-11-13 13:05:04
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
19
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเตรียมวิชาชีพแพทย์และพยาบาลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
74
2018-11-13 10:13:09
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
20
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล “เหรียญทองชนะเลิศ” สพม.8 ราชบุรี 2
71
2018-11-12 18:56:52
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
21
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561
229
2018-11-11 14:18:04
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
22
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
82
2018-11-11 00:25:20
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
23
เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
136
2018-11-09 18:27:42
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
24
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
96
2018-11-09 14:56:41
กลุ่มอำนวยการ
25
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
98
2018-11-09 09:21:58
กลุ่มอำนวยการ
admin@sesao8.go.th