ทั้งหมด: 4,092 รายการ รูปภาพในฐานข้อมูล 92,322 รูป ใช้พื้นที่ไป 5,795.86 MB

ลำดับที่
เรื่อง
อ่าน
วันที่
ผู้เขียน
1
มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
13
2018-05-20 15:36:27
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
2
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ เเละ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
44
2018-05-18 12:45:51
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
3
วันสงกรานต์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
21
2018-05-18 12:42:41
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
4
ศึกษาดูงานร.ร.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
15
2018-05-18 12:41:46
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
5
ย้อนยุควันวาน เหลืองน้ำตาล 68 ปี
23
2018-05-18 12:40:25
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
6
พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
18
2018-05-18 12:39:22
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
7
ประกาศผลการเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔และ๕
20
2018-05-18 12:38:35
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
8
ประกาศผลการเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๒
10
2018-05-18 12:37:45
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
9
ประกาศผลการเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ๖
9
2018-05-18 12:36:52
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
10
ประชุมเพิ่มสมรรถนะครู สพม.8
11
2018-05-18 12:35:34
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
11
Chinese - Japanese Camp 2017
7
2018-05-18 12:34:13
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
12
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
110
2018-05-18 12:03:12
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
13
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่และนศ.ฝึกประสบการณ์
16
2018-05-18 11:49:00
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
14
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561
128
2018-05-16 15:33:54
กลุ่มอำนวยการ
15
ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
235
2018-05-16 15:23:05
กลุ่มอำนวยการ
16
ผอ.สพม.8 ร่วมเป็นเกียรติในวันครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี
59
2018-05-16 14:59:08
กลุ่มอำนวยการ
17
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
46
2018-05-15 15:51:24
โรงเรียนประชามงคล
18
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561
28
2018-05-15 15:45:53
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
19
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2/2561
172
2018-05-15 15:40:04
กลุ่มอำนวยการ
20
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
40
2018-05-15 15:39:53
โรงเรียนประชามงคล
21
กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4
27
2018-05-15 15:33:09
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
22
งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา
37
2018-05-15 14:31:51
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
23
ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
87
2018-05-15 09:19:43
กลุ่มอำนวยการ
24
ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
180
2018-05-13 11:41:53
โรงเรียนประชามงคล
25
เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอสมุดอิเล็คทรอนิกส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา บรมราชินีนาถ
117
2018-05-12 19:52:54
กลุ่มอำนวยการ
admin@sesao8.go.th