ทั้งหมด: 5,081 รายการ รูปภาพในฐานข้อมูล 118,790 รูป ใช้พื้นที่ไป 7,585.91 MB

ลำดับที่
เรื่อง
อ่าน
วันที่
ผู้เขียน
1
สพม.8 ร่วมประกอบพิธีวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562
88
2019-01-16 15:34:40
กลุ่มอำนวยการ
2
ภาพกิจกรรมวันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี2562
28
2019-01-16 13:04:02
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
3
พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
16
2019-01-15 23:33:34
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
4
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
28
2019-01-15 21:34:33
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
5
แชมป์ฟุตบอลวันเด็ก รุ่น13 ปี
16
2019-01-15 15:17:17
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
6
แจกเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
18
2019-01-15 15:10:22
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร่วมทำการแสดงรำสลับสวด ณ วัดชัยรัตน์
17
2019-01-15 11:29:03
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
8
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จ.กาญจนบุรี ขอศึกษาดูงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
37
2019-01-15 10:34:07
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
9
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
42
2019-01-14 23:16:54
โรงเรียนหนองโพวิทยา
10
ทัศนศึกษา พระราชวังบางปะอิน และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
32
2019-01-14 22:54:33
โรงเรียนหนองโพวิทยา
11
วันดินโลก
24
2019-01-14 22:29:57
โรงเรียนหนองโพวิทยา
12
ค่ายบำเพ็ญและปัจฉิมนิเทศ ม.๖
21
2019-01-14 22:21:41
โรงเรียนหนองโพวิทยา
13
ลอยกระทง ๒๕๖๑
25
2019-01-14 21:54:35
โรงเรียนหนองโพวิทยา
14
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑
35
2019-01-14 21:36:42
โรงเรียนหนองโพวิทยา
15
สอบกลางภาค 2/2561
24
2019-01-14 14:34:50
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
16
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
40
2019-01-14 14:14:55
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
17
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
29
2019-01-14 13:57:29
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
18
กิจกรรมการบรรยายโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
25
2019-01-14 12:31:05
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
19
พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “PHAPHUM GAME 2018” ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
98
2019-01-14 10:34:03
กลุ่มอำนวยการ
20
กิจกรรมคริสต์มาส และ วันปีใหม่ 2562
37
2019-01-12 20:58:59
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
21
การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
52
2019-01-12 20:13:29
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
22
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
244
2019-01-11 09:38:54
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
23
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
132
2019-01-10 22:00:25
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
24
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัดกาญจนบุรี) ปีการศึกษา 2562
460
2019-01-10 15:53:04
กลุ่มอำนวยการ
25
การแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
341
2019-01-10 14:27:42
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
admin@sesao8.go.th