ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

    วันที่ ๒๓  กันยายน ๒๕๖๓ นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย       ครูผู้สอน เข้าร่วม

เขียนโดย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 34 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-24 20:16:35

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วันที่ 24 กันยายน ๒๕๖๓ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school) ภายในโรงเรียนกรับใหญ่ว่อ...

เขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน 32 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-24 15:51:04

HJP News ฉบับที่ ๑๒๔/๒๕๖๓

เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 14 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-24 14:45:33

HJP News ฉบับที่ ๑๒๓/๒๕๖๓

เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 12 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-24 14:43:53

HJP News ฉบับที่ ๑๒๒/๒๕๖๓

เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 11 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-24 14:43:25

ข่าว สพม.8

ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (24 กันยายน  2563) เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน54ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-24 16:18:28

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2563

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ ( 21 กันยายน 2563 ) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน107ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-21 19:08:44

 พิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ

พิธีแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ "ร่มมะกา มุทิตา กษิณาลัย" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 18  กันยายน  2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน174ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 12:01:46

 โครงการจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 18  

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน77ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-19 11:46:50

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 11/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 11/2563

วันนี้ (17 กันยายน  2563) เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเข..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน97ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-17 11:04:21