ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ ตรัง ...

เขียนโดย โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 18 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-23 14:57:28

มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุริยะ   จั...

เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 71 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-19 14:04:12

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 44 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-18 21:23:44

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

            โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการสมพิศ สำเนียงแ...

เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 50 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-18 21:15:27

ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑

  จัดประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ. ห้องเรียนรวมรันตี วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ...

เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 60 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-17 14:24:39

ข่าว สพม.8

ผอ.สพม.8 ประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศก์การศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ

ผอ.สพม.8 ประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศก์การศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วม ประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน144ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-22 15:40:43

สำรวจความเสียหายของโรงเรียนบ้านคาวิทยา จากเหตุวาตภัย

สำรวจความเสียหายของโรงเรียนบ้านคาวิทยา จากเหตุวาตภัย

วันนี้ (22 มีนาคม 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  เดินทางไปสำรวจค..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน231ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-22 14:16:02

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

วันที่ 21 มีนาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (จังหวัดกาญจนบุรี) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด..

เขียนโดย:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน34ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-22 11:09:00

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยองค์กรชุมช

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยองค์กรชุมช

วันที่  21  มีนาคม  2561  คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้..

เขียนโดย:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน31ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-22 11:01:21

Obec Line  สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8  ฉบับที่ 51 เดือนมีนาคม  2561

Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่ 51 เดือนมีนาคม 2561

Obec Line 

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน33ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-21 11:01:34