ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

บำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน

บำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน

กิจกรรมเส้นทางบุญ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ...

เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 36 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-20 09:49:05

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  กลุุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เพื่อส่งเส...

เขียนโดย โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 54 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-19 20:48:04

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยประธานในพิธีเปิดการประชุมนิเทศติดตาม นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการเขตพ...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 18 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-19 13:07:09

คณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัด X-Ray นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม สุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๐:๓๐ น.

คณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัด X-Ray นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม สุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๐:๓๐ น.

คณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัด X-Ray นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม สุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๐:๓๐ น. ...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 8 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-19 10:45:09

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมบริจาคของเพื่อช่วยเหลือชาวภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมบริจาคของเพื่อช่วยเหลือชาวภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมบริจาคของเพื่อช่วยเหลือชาวภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ณ ศูนย์รับบริจาคความช่วยเหลือ ซับน้ำตาพ...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 9 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-18 20:29:07

ข่าว สพม.8

ตรวจนิเทศติดตาม โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ตรวจนิเทศติดตาม โรงเรียนเทพมงคลรังษี

วันนี้ (19 มกราคม 2560 ) เวลา 11.00 น.นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจนิเทศตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ ห้อง..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน31ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-19 15:06:49

อวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

อวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ (19 มกราคม 2560 )เวลา 10.00 น.นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ไปมอบให้แก่ นายศักดิ์ สม..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน27ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-19 14:44:53

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11-13 มกราคม 2560  นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับราง..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน29ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-19 09:48:31

พิธีทำบุญฉลองพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเนกขัมวิทยา

พิธีทำบุญฉลองพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเนกขัมวิทยา

วันนี้ ( 18 มกราคม 2560 ) เวลา 10.30 น.นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเนกขัมวิทยา และมอบโล่..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน32ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-18 15:57:39

ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ณ หอประชุมโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ณ หอประชุมโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วันนี้ (18 มกราคม 2560 )เวลา 8.30 น.นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติ และให้การต้อนรับ คณะกรรมกา..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน193ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-18 15:19:55