ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

โครงการค่ายวิชาการ กศน.ห้วยกระเจา

โครงการค่ายวิชาการ กศน.ห้วยกระเจา

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 4 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-24 14:38:23

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก

เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 5 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-24 14:30:28

การดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

การดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช...

เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 131 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-24 14:25:12

ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 3 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-24 14:15:00

ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอุมสิทธิศึกษาได้จัด กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ...

เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 13 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-23 21:17:09

ข่าว สพม.8

Obec Line  สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8  ฉบับที่ 47 เดือนกุมภาพันธ์  2561

Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่ 47 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

Obec Line  สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8  ฉบับที่ 47 เดือนกุมภาพันธ์  2561 ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน15ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-23 09:32:28

ผอ.สพม.8  เยี่ยมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  และเป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร  และครู

ผอ.สพม.8 เยี่ยมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ และเป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และครู

วันนี้ (22  กุมภาพันธ์ 2561) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  พบปะ พูดคุย ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน118ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-22 22:21:18

ผอ.สพม.8 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ  มอบเงิน  และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์  ที่บ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง

ผอ.สพม.8 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์ ที่บ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง

วันนี้ ( 22  กุมภาพันธ์ 2561 ) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่  เดินทางไปเยี่ยมให้กำล..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน195ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-22 21:51:22

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ

วันนี้ (22  กุมภาพันธ์ 2561)เวลา 10.00 น.นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการด..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน92ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-22 13:09:24

“รู้รอบตอบได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าใดกินไฟมากที่สุด” เพื่อการลดใช้ไฟฟ้าและพลังงานในหน่วยงาน โรงเรียน และในครัวเรือน

“รู้รอบตอบได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าใดกินไฟมากที่สุด” เพื่อการลดใช้ไฟฟ้าและพลังงานในหน่วยงาน โรงเรียน และในครัวเรือน

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 11.00 น.เจ้าหน้าที่จากพลังงานจังหวัดราชบุรี เข้ามาให้คำปรึกษา และคำแนะนำการใช้พลังงานของสำนักงานเขต “รู้รอบตอบได้ เครื่องใช้ไฟ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน90ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-22 11:52:26