ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

กฐินพระราชทาน วัดเทวสังฆาราม 2560

กฐินพระราชทาน วัดเทวสังฆาราม 2560

วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพม...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 24 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-16 18:47:44

ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  9-10 ตุลา...

เขียนโดย โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 60 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-12 10:22:38

โรงเรียนเทพมงคลรังษี นำโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางมิลินดา เหลืองทอง นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมงาน #จิตอาสาร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง

โรงเรียนเทพมงคลรังษี นำโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางมิลินดา เหลืองทอง นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมงาน #จิตอาสาร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง

โรงเรียนเทพมงคลรังษี นำโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางมิลินดา เหลืองทอง นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ และคณะครู...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 37 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-12 09:19:52

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

                  คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาปรับ เปลี่ยน หรือขยายผลให้เข้ากับบริบท...

เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 33 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-11 21:35:02

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรั...

เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 33 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-09 22:17:26

ข่าว สพม.8

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  รายการ  พุธเช้า ... ข่าว สพฐ.

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ.

วันนี้ (18 ตุลาคม 2560)  เวลา 08.00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า...

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน79ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-18 10:00:11

รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

วันนี้ ( 16ตุลาคม 2560) เวลา 9.00 น.นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน752ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-16 14:36:52

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดงและวงดนตรีไปร่วมแสดงในงานมุทิตาจิต ปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดงและวงดนตรีไปร่วมแสดงในงานมุทิตาจิต ปี 2560

  29 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดงและวงดนตรีไปร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท..

เขียนโดย:โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน41ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-11 14:31:00

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมชาย รองเหลือ เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมชาย รองเหลือ เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมชาย รองเหลือ ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน385ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-11 10:14:33

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมส่ง นายสมชาย รองเหลือ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมส่ง นายสมชาย รองเหลือ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมส่ง นายสมชาย รองเหลือ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งผู้อ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน458ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-11 09:49:58