ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรี...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 46 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-12 13:39:52

การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 46 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-12 13:38:57

การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 41 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-10 20:28:11

การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 41 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-10 20:21:03

การประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2561

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 40 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-10 20:02:11

ข่าว สพม.8

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

วันที่ 10 ตุลาคม  2561 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน50ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-12 16:16:00

พิธีเปิดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2

พิธีเปิดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเป..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน153ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-11 18:03:05

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68

วันที่ 10 ตุลาคม

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน202ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-11 17:48:18

"มุทิตาราตรี อัญมณีแห่งโพธา"

เขียนโดย:โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน81ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-09 17:52:13

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่  4

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน443ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-05 10:05:37