ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" ได้ร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑...

เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 21 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-21 14:38:25

การอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย

                   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยจากวิทยากรเทศบาลตำบลบ่อพลอย จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรีย...

เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 18 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-20 16:47:49

ประเมินนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2561

ประเมินนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2561 

เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 37 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-20 13:22:26

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 กีฬาเทเบิลเทนนิส

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 2...

เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 39 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-18 09:21:14

เด็กหญิงนลินี เกตุแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

งานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม เด็กหญิงนลินี เกตุ...

เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 58 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-18 09:18:05

ข่าว สพม.8

ประชุมคณะกรรมการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความจำเป็นถูกต้อง และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประชุมคณะกรรมการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความจำเป็นถูกต้อง และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) เวลา 9.00น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวย..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน104ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-20 16:12:35

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร และคณะ มีกำหนดการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา : พลังขับเคลื่อนจากเอกชน (Partnership School)

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร และคณะ มีกำหนดการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา : พลังขับเคลื่อนจากเอกชน (Partnership School)

วันที่ 19

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน95ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-20 13:34:34

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

วันที่ 1

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน129ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-20 09:02:20

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

วันที่ 18

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน88ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-20 08:51:24

ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561

ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน132ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-17 13:59:31