ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโครงงานคุณธรรมบ้านคนดีที่ส่งเสริมคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโครงงานคุณธรรมบ้านคนดีที่ส่งเสริมคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโครงงานคุณธรรมบ้านคนดีที่ส่งเสริมคุณธรรม ...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 11 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-22 13:42:48

อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่ครูและนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 5 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-22 13:40:32

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ...

เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 12 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-22 13:17:29

ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ...

เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 10 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-22 13:15:44

มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 ทุนดังนี้              1. เด็กหญิงมัณฑนา รักขุมแก้ว ม.1/4  เงินทุนจาก  คุณนพดล อภิ...

เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 29 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-20 15:36:27

ข่าว สพม.8

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ ๕

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ ๕

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://202.29.210.57/myoffice/2561/d..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน22ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-22 11:23:55

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนั..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน42ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-22 10:30:33

การแข่งขันกีฬา 5 เขต ( 4 สพป.+1 สพม.) ประจำปี 2561  #กิจกรรมภาคกลางคืน

การแข่งขันกีฬา 5 เขต ( 4 สพป.+1 สพม.) ประจำปี 2561 #กิจกรรมภาคกลางคืน

วันที่ 18  พฤษภาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 5เขต ( 4สพป.+1สพม.) ปร..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน164ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-21 11:15:00

การแข่งขันกีฬา 5 เขต ( 4 สพป.+1 สพม.) ประจำปี 2561  #กิจกรรมภาคกลางวัน

การแข่งขันกีฬา 5 เขต ( 4 สพป.+1 สพม.) ประจำปี 2561 #กิจกรรมภาคกลางวัน

วันที่ 18  พฤษภาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขัน..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน160ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-21 10:46:28

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561

วันนี้ (16 พฤษภาคม  2561) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน145ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-16 15:33:54