ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบััติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559 (SAR) และการจัดทำแผนการสอนโรงเรียนสุจริต วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพระแ...

เขียนโดย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 14 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-24 09:47:44

 ประชุมดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา

ประชุมดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา

ประชุมดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาและเตรียมพร้อมกับการประเมินภายในจากหน่วยตันสังกัด ประจำปีการศึกษา 2560 ...

เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 13 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-22 18:25:57

ประชุมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงาน ประจำปี 2560

ประชุมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงาน ประจำปี 2560

ประชุมจัดปฎิทินปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 16 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-22 18:24:41

การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่

การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ณ ห้อง...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 21 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-22 11:51:08

ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่๔

ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่๔

 ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พศ ๒๕๖๐ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้มีการประกาศผลสอบและประชุมเครือข่ายประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ ...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 14 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-22 11:42:53

ข่าว สพม.8

นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้รับการคัดสรรเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา)

นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้รับการคัดสรรเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา)

วันนี้ (23 มีนาคม 2560) นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา" ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน55ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-23 16:01:30

การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

วันนี้ (23 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  เรื่องประชุมชี้แจงแนวทางกา..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน23ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-23 10:33:38

บรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

บรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

วันนี้ (21 มีนาคม 2560) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดให้มีการบรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เป็นข้าราชการครูและบุคลาก..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน91ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-21 13:29:01

การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  เรื่อง  ชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง ชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันนี้ (21 มีนาคม 2560) เวลา 10.00  น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  เรื่อง  ชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน40ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-21 10:44:01

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน58ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-20 09:52:17