ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15

กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีท่านวีรัส  ประเศ...

เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 15 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-15 16:37:52

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส...

เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 12 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-15 16:32:32

โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561"

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561" โดยมี นายสินาท มณีบางกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเย...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 19 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-15 16:17:55

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม

เขียนโดย โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 14 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-15 10:08:19

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรี...

เขียนโดย โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 49 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-14 22:03:18

ข่าว สพม.8

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรฐานเขต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2561

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรฐานเขต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน46ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-15 14:08:34

ประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน53ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-15 14:02:43

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 12

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน108ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 16:52:00

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่  12 สิงหาคม  2561 เวลา 09.00

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน81ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 16:43:24

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่  12

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน89ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-13 16:37:12