ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน

การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรี่ยนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓...

เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 96 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-23 18:56:16

ประะจำประจำเดือนกุมภาพันธ์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์...

เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 99 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-23 18:55:26

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจัดโครงการพั...

เขียนโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 121 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-16 20:18:59

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE

โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE (The Development of moodle - based e - Learning workshop)...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 331 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-16 14:44:04

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 147 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-16 10:59:04

ข่าว สพม.8

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)

วันนี้ (1 เมษายน 2563) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยก..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน135ครั้ง เขียนเมื่อ2020-04-01 14:54:42

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 5/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 5/2563

วันนี้ (30 มีนาคม  2563) เวลา 13.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนว..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน104ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-30 14:13:45

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน77ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-30 14:09:24

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่  27 มีนาคม 2563

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน93ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-27 15:17:05

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน64ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-27 11:38:52