ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เมื่อวันที่๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธี โดยค่ายดังกล่าวจั...

เขียนโดย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 27 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-24 20:26:55

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ยังโทน เฮล์ธปาร์ค รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังห...

เขียนโดย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 34 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-24 20:08:47

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารนำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน ๖๕ คน ร่วมประดิษฐ...

เขียนโดย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 36 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-24 19:51:59

การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ

การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ

การอบรม PLC ครูกลุ่มการงานอาชีพฯ

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 15 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-24 17:21:31

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันสุนทรภู่ ...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 16 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-24 16:33:05

ข่าว สพม.8

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

วันนี้ (21 มิถุนายน 2560)เวลา 09.00 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน83ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-21 09:57:50

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันนี้ (20 มิถุนายน 2560) เวลา 10.00 น.นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน118ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-20 14:17:18

ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันนี้ (19 มิถุนายน 2560) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนั..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน68ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-19 16:29:09

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ชุมชนแห..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน86ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-19 14:04:45

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม จริยธรรม โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม จริยธรรม โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 17 มิถุนายน 2560เวลา 09.00 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชนคนคุณธรรม จริยธรรม โครงการขับเคลื่อ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน58ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-19 13:49:19