ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

ร่วมแสดงผลงานนวัตรกรรมในงานยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นำโดย นางสาวน้ำอ้อย บุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชามงคล เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตรกรรมในงานย...

เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 21 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-24 11:38:17

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 53 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-23 21:40:26

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วิชญาณี บุญทวี ท่านรองฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ...

เขียนโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 26 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-23 10:47:41

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วิชญาณี บุญทวี ท่านรองฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เขียนโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 36 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-23 10:28:01

เก่าไปใหม่มา กิจกรรมเลี้ยงส่ง-ต้อนรับคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากTeach For Thailand

โรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ในหลายโครงการอาทิการมอบทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นม.1-ม.6 โครงการโรงเรียนคุณธรรม นอกจ...

เขียนโดย โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน 46 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-11-23 10:11:14

ข่าว สพม.8

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 4/2563

 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 อาคาร 2 โรงเรียน..

เขียนโดย:โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน39ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 12:46:22

การแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติ

การแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติ

16 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ร่วมกับ บริษัทสตาร์ไลท์แอนด์ซาว..

เขียนโดย:โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน39ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-23 12:31:41

สพม.8 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

สพม.8 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.39 น.นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน113ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-22 16:26:58

สพม.8 ร่วมประชุมชี้แจงสำรวจพื้นที่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

สพม.8 ร่วมประชุมชี้แจงสำรวจพื้นที่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายภานุวัช..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน111ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-18 15:16:12

 ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 15/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 15/2563

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 9.00 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนั..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน100ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-18 09:59:54