ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)”

วันที่ 27 เมษายน  2560    นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา...

เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 26 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-04-27 23:17:56

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)”ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 ให้แก่...

เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 37 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-04-26 17:50:28

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส...

เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 40 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-04-26 14:53:10

ท่านศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา

ท่านศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา

ท่านศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เมื่อ...

เขียนโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 86 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-04-11 21:23:53

คระครูพานักเรียนเข้าร้วมโครงการค่ายเยาชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

คระครูพานักเรียนเข้าร้วมโครงการค่ายเยาชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ท่านรองผู้อำนวยการศิริรัตนา สภาชัยพร้อมด้วยคระครูพานักเรียนเข้าร้วมโครงการค่ายเยาชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ กรมทหารราบที่ ๑๙ กาญจนบุรี ...

เขียนโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 69 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-04-11 21:21:58

ข่าว สพม.8

การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community)”ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา

การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community)”ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา

วันที่ 26-27เมษายน  2560 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนกา..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน74ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-26 15:59:26

อัลบั้มภาพชุดที่  4 วันที่ 24 เมษายน  2560 บรรยากาศวันสัมภาษณ์  ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

อัลบั้มภาพชุดที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2560 บรรยากาศวันสัมภาษณ์ ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

อัลบั้มภาพชุดที่  4 วันที่ 24 เมษายน  2560 บรรยากาศวันสัมภาษณ์  ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.256..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน122ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-25 10:28:17

อัลบั้มภาพชุดที่ 3 บรรยากาศวันแรก และวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

อัลบั้มภาพชุดที่ 3 บรรยากาศวันแรก และวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

อัลบั้มภาพชุดที่ 3 บรรยากาศวันแรก และวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน124ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-24 14:18:42

บรรยากาศวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

บรรยากาศวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

บรรยากาศวันที่ 2 ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ สน..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน119ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-24 11:24:59

ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

วันที่ 22 เมษายน  2560 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลา..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน124ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-22 14:53:24