ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

วิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน(SWOT)

วิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน(SWOT)

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 63 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-18 22:04:42

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล)

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมSGS (งานทะเบียน-วัดผล)

  ...

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 64 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-18 21:59:20

การประชุมทบทวนเพื่อจัดทำ SAR

การประชุมทบทวนเพื่อจัดทำ SAR

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 36 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-18 21:47:36

อบรมการใช้โปรแกรมsmos

อบรมการใช้โปรแกรมsmos

อบรมการใช้โปรแกรมsmos ...

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 43 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-18 21:41:03

การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงเป็น...

เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 84 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-10 14:57:36

ข่าว สพม.8

Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่  56 เดือนเมษายน  2561

Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่ 56 เดือนเมษายน 2561

Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่  56 เดือนเมษายน  2561 ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน20ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-25 10:55:12

 ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

วันที่ 25 เมษายน  2561 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม  เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน  ร่วมรับ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน22ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-25 10:29:42

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ ( 24 เมษายน 2561) เวลา 9.00น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินสั..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน281ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-24 12:05:11

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ ( 23 เมษายน 2561) เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน55ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-23 13:55:42

คณะครูชมรมดนตรีสากล สพม.8 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ ครูสกาวเดือน อินต๊ะวิน

คณะครูชมรมดนตรีสากล สพม.8 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ ครูสกาวเดือน อินต๊ะวิน

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 คณะครูชมรมดนตรีสากล สพม.8 โดยครูอรรถวุฒิ เอมโกษา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี-นาฏศิลป์) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี..

เขียนโดย:โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน273ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-23 11:32:07