ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

           โรงเรียนประชามงคลขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 1.ศน.วัฒนา ตรงเที่ยง 2.ศน.จิรภ...

เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 63 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-05-25 18:00:55

การติดตามการสอนออนไลน์ช่วง COVID-19 โดยคณะ มรภ.กาญจนบุรี และ ศน.สพม.8

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 92 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-05-20 11:30:11

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

ผู้อำนวยการพรรษกฤช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จัดการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกร...

เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 164 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-05-15 21:32:38

630512 ประชุมคณะครูเพื่อวางแผน และเตรียมความพร้อมการเรียน Online

            12 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมประชุม หารือ เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร...

เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 106 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-05-12 20:48:04

630508 พุทธอุทยานพักสงฆ์เขาตะแบง แจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

         วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จาก พุทธอุทยานพักสงฆ์เขาตะแบง โดยพระภิกษุทรงพล เขมรํสี มี...

เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 96 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-05-08 09:50:13

ข่าว สพม.8

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนัก..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน49ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-29 13:52:08

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดเรียงลำดับความสำคัญในการบันทึกข้อมูลลงในระบบทางเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดเรียงลำดับความสำคัญในการบันทึกข้อมูลลงในระบบทางเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563)  น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน103ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-27 15:08:15

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 7/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 7/2563

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน83ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-27 11:25:58

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563

จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประจำวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน128ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-20 15:59:00

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน134ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-20 15:51:44