ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

กิจกรรมการประกวดโครงงานและประเมินผลการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน (independent study :IS) รอบตัดสิน ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานและประเมินผลการจัดนิทรรศการผ...

เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 42 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-03-07 21:29:51

นักเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน(รด.)ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จิตอาสาร่วมพัฒนาพื้นที่โรงเรียน

นักเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน(รด.)ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะครู และบุคลากรของโรง...

เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 17 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-03-07 21:25:19

ประชุมผู้ปกครองกรณีพิเศษเพื่อดูแลช่วยเหลือพฤติกรรมนักเรียน

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยนางสริตา พรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะค...

เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 33 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-03-07 21:15:20

6 มี.ค. 64 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

กิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 48 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-03-06 21:06:57

4-6 มี.ค.64 นักเรียนชั้น ม.5 ร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ณ ห้วยอะนะ อ.สวนผึ้ง

เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 36 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-03-06 20:50:22

ข่าว สพม.8

 ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ครั้งที่ 4/2564

ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ครั้งที่ 4/2564

วันที่  5 มีนาคม  2564 เวลา 13.30 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงา..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน58ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-05 14:46:25

 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มจังหวัดที่ 5

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มจังหวัดที่ 5

วันที่  5 มีนาคม  2564 เวลา 9.30 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปฏิบั..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน47ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-05 14:41:06

ประชุมผู้บริหารศึกษา Cluster 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ประชุมผู้บริหารศึกษา Cluster 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

วันที่  4 มีนาคม  2564 เวลา 15.00 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปฏิบัติห..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน55ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-05 09:21:49

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

วันที่  3 มีนาคม  2564 เวลา 9.00 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปฏิบัติห..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน96ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-04 13:37:55

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2564 ประจำวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2564 ประจำวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

วันที่  3 มีนาคม  2564 เวลา

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน102ครั้ง เขียนเมื่อ2021-03-03 09:29:50