ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2559 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 6 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-27 18:44:56

การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายระเอียดระดับคุณภาพตัวบ่งชี้มาตรฐานโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายระเอียดระดับคุณภาพตัวบ่งชี้มาตรฐานโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมการประฃุมปฏิบัติการจัดทำรายระเอียดระดับคุณภาพตัวบ่งชี้มาตรฐานโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึก...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 6 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-27 18:30:15

ประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน(ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑)

ประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน(ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑)

ประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน(ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑) ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมกิจ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 13 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-27 10:17:13

กิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพทางกาย (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรม พัฒนาสมรรถภาพทางกาย (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นาย ธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน พัฒนาสม...

เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 22 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-25 21:26:57

เปิดบ้านวัดโบถส์ นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

เปิดบ้านวัดโบถส์ นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดนิทรรศการทางวิชาการ "เปิดบ้านวัดโบถส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  โดยโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอย่างพร้อมเพี...

เขียนโดย โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 23 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-24 22:25:14

ข่าว สพม.8

งาน

งาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมื่องโอ่ง 2560"

วันนี้ ( 24 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 18.00 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นเกียรติในการแสดงบนเวที กลางงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมื่อง..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน26ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-27 08:54:05

พิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 "นิทรรศการท่ามะกาวิชาการ สืบปณิธานพ่อหลวง ร.9" ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 9.00 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน382ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-23 15:30:09

พิธีเปิดงาน “Open House KN 2016”  ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

พิธีเปิดงาน “Open House KN 2016” ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน321ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 17:31:22

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 2/2560

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนัก..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน240ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 17:09:33

“เปิดบ้านวิชาการ Open House’60”  ประจำปีการศึกษา 2559   ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี

“เปิดบ้านวิชาการ Open House’60” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 20กุมภาพันธ์ 2560  นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   ได้เป็นประธานในพิธี  “เปิดบ้านวิชาการ Open House’60&rd..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน296ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 09:39:10