ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

วันที่ 25 มกราคม 2564  นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน  โดยมีนางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนห...

เขียนโดย โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน 16 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-01-26 12:40:02

"รอบรั้วฯ ด่านทับตะโก ฉ.4 ปี 2564"

เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 14 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-01-25 16:39:00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ...

เขียนโดย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เปิดอ่าน 35 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-01-25 15:40:29

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีรางวัล ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำ ปี 2564 และรางวัล ผู้บริหาร ข้าราชการครูดี ไม่มีอบายมุข ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ...

เขียนโดย โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ เปิดอ่าน 50 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-01-25 09:47:23

​​ ​ ​"ส่งความรู้ถึงบ้าน" นักเรียน​ ในสถานการณโควิด​19​ รอบที่2

เขียนโดย โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 50 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-01-24 07:46:26

ข่าว สพม.8

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน16ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 11:21:38

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน14ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 11:17:39

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน20ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 09:41:09

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน23ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 09:36:40

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วันที่ 25 มกราคม 2564

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน16ครั้ง เขียนเมื่อ2021-01-26 09:26:43