ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหัวหันผู้มาศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหัวหันผู้มาศึกษาดูงาน

 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหัวหันผู้มาศึกษาดูงาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ...

เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 19 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-23 14:47:23

พระจากวัดน้ำตกสอนศิลธรรมและการครองตน

พระจากวัดน้ำตกสอนศิลธรรมและการครองตน

พระจากวัดน้ำตกสอนศิลธรรมและการครองตน ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ...

เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 15 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-23 13:48:52

โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนบางไทรวิทยาศึกษาดูงาน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปลอดขยะ และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีนายทินพันธ์ บุญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและคณะคร...

เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 12 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-23 13:43:34

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อน...

เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 29 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-22 16:16:27

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 นำโดย นายสุทธิวัฒน์   มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่ว...

เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 17 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-22 16:15:37

ข่าว สพม.8

พิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

พิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 23 กันยายน 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต  ศน.สมพงษ์  ตำนานทอง  -  ศน.สายใจ  บริสุทธิ์    ตำแห..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน59ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-23 15:13:00

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน35ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-23 14:02:07

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จันทบุรี 16-18 ธันวาคม 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จันทบุรี 16-18 ธันวาคม 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จันทบุรี 16-18 ธันวาคม 2559 ..

เขียนโดย:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน212ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-22 15:29:20

ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action plan Report System : ARS) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559

ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action plan Report System : ARS) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action plan Report System : ARS)..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน53ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-21 09:43:34

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สนามสอบโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ #วันที่ 3

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สนามสอบโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ #วันที่ 3

วันที่ 19 กันยายน 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประธานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน135ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-20 09:05:00