ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

ต้อนรับคณะนิสิตจาก มศว. ศึกษาดูงาน

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี คณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู...

เขียนโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 23 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-18 13:53:31

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562...

เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 28 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-18 11:49:00

กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น บ้านคา บ้านเรา"

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น บ้านคา บ้านเรา" ใันวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ...

เขียนโดย โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 24 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-18 10:24:05

การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ และ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ...

เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 48 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-16 11:25:30

พิธีมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา แก่นักธรรมชั้นตรี โท เอก

ณ อาคารเรียน โรงเรียนโพหัก

เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 40 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-16 11:03:40

ข่าว สพม.8

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 8 ครั้งที่ 4/2562

วันที่  15

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน159ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-16 00:39:05

งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อม้วน พึ่งวร คุณพ่อของครูวิเชียร พึ่งวร ณ วัดใหญ่โพหัก

งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อม้วน พึ่งวร คุณพ่อของครูวิเชียร พึ่งวร ณ วัดใหญ่โพหัก

10 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ กลุ่ม 1 ร่วมแสดงรำหน..

เขียนโดย:โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน60ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-15 18:01:51

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

วันนี้ ( 14 พฤศจิกายน  2562)

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน95ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-14 10:42:40

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 3/2562

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 3/2562

วันที่  13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน85ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-13 16:46:30

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่  13  พฤศจิกายน 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วันที่  13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน52ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-13 16:41:56