ศูนย์ข่าว สพม.8

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

RSS :: ข่าวด่วนล่าสุด

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาที่เดินทางมาส่งคุณครูณิชนันทน์ ศรีวลีรัตน์ คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก...

เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 106 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-02 09:07:04

เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์

เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 66 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-02 08:51:56

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติตัวในการเรียน จัดขึ้นในวันที่ 29-30 มิถุนายน...

เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 90 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-02 00:13:57

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 93 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-01 21:03:48

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก นายสุทธิพงษ์ พุ...

เขียนโดย โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 40 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-01 10:53:44

ข่าว สพม.8

ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

วันที่ 28 มิถุนายน  2563  นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน91ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 10:10:49

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา/ครูแนะแนว สู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา/ครูแนะแนว สู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

วันที่ 25

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน70ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 10:00:51

ประกาศสมัครสอบ

ประกาศสมัครสอบ

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน157ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-29 09:14:15

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เขียนโดย:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดอ่าน128ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-25 18:24:56

 ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 8/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 8/2563

วันนี้ (24 มิถุนายน  2563) เวลา 14.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน114ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-24 16:36:36